Εκδόθηκε η ΚΥΑ με αρ.πρωτ. 543/34450/24-3-2017 που αφορά στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την πιστοποίηση ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος και την απονομή Ειδικού σήματος.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση :

Συνημμένα:
KYA_Polyleitourgikon_agroktimaton