Στις 5/11/2015 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι απαιτήσεις για την παραγωγή και διάθεση τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής καθώς και οι διαδικασίες καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).
YA_Oikotexnias

Ακολουθεί η απόφαση :
Εκδόθηκε στις 2/3/2017 η τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α. με θέμα “Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρησης μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρική Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)”.
Tropop_YA_Oikotexnias