Στην Αθήνα στις 30/11/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 13214 που αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Στις 21/9/2018 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 1η τροποποίηση της 13214/30-11-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία :
1h_trop_YA_idiotika

YA_19.2_Idiotika