Εκδόθηκε στις 28/3/2017 το ΦΕΚ με Αρ.Φύλλου 1061 που αφορά στην Απόφαση με αρ.οικ. 32790/392/Φ.15 και θέμα : Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας.
Ακολουθεί η σχετική απόφαση :
FEK_Metapoiitikes