Νόμος υπ’ αριθ. 4384 : Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
N_4384_agrotikoi_synet