ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 
www.agrotikianaptixi.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020:
www.espa.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ο.Π.Σ.Α.Α.):
www.opsaa.gr/RDIIS/#/login

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Α.Α.:
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Α.Α.:
https://www.youtube.com/channel/UCPtkhIEgYpJ9O9Gnq0pY1og/videos

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΡΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.):
www.opekepe.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
www. pste.gov.gr