Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης «παροχή νομικών υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας και Σκύρος για τρία (3) έτη.»

Skip to content