2η τροποποίηση της Πρόσκλησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του CLLD/LEADER_μετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης από 12/09/2019 στις 10/10/2019 (15:00)

Skip to content