Το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “A European Rural Agenda is urgently needed for rural territories after COVID crisis”  αποτελεί συνδιοργάνωση:

Το διαδικτυακό σεμινάριο δύναται να παρακολουθηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, εφόσον πραγματοποιηθεί on line εγγραφή, έως τις 25 Νοεμβρίου 2020.

Στο ακόλουθο link μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα του διαδικτυακού σεμιναρίου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ