Ένταξη 28 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER “Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου” συνολικού προϋπολογισμού 5.847.660,76 €

Skip to content