ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.4.3 & 19.2.4.5 ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ

Skip to content