Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα για το υπομέτρο 19.2 έπειτα της έγκρισης επιλαχόντων δικαιούχων

Skip to content