Ένταξη 31 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου της Κ/Ξ “Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ”, συνολικού προϋπολογισμού 6.673.610,96 ευρώ.

Skip to content