Έγκριση επιπλέον υπερδέσμευσης ποσού 922.750,00€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα για το Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»

Skip to content