ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΩΔ. 63 CLLD 20), ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Skip to content