Προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΡΟΚΟΣ”»_ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Skip to content