Προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΕ ΣΤΥΡΕΩΝ»_ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Skip to content