«Απόφαση 1ης Έγκρισης Τροποποίησης του Τοπικού Προγράμματος του ΠΑΑ 2014-2020 της ΟΤΔ Κοινοπραξία των εταιριών «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΕ ΟΤΑ».

Skip to content