Ανακοινώσεις Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος

February 27, 2024

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ _ ΕΠΑΛΘ _ CLLD LEADER Ν ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΣ

ΚΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ_ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 _ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α Επωνυμία Κωδικός Ο.Π.Σ. Τύπος Αιτήματος Επιλέξιμο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης […]
November 15, 2023

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ _ ΕΠΑΛΘ _ CLLD LEADER Ν ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΣ

ΚΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ_ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 _ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α Κωδικός Ο.Π.Σ. Τύπος Αιτήματος Επιλέξιμο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Ημερ/νία Εντολής […]
January 12, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ 03.2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ή ΤΕ

H Κ/Ξ “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ” ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για μία (1) θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ […]
November 30, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η Κ/Ξ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε & ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 13:00 για […]
November 22, 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_ΕΠΑΛΘ_ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ_

Με την υπ’ αριθμ. 2076/22-11-2022 απόφαση ένταξης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης 79 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου και […]
October 3, 2022

Τελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 […]
May 15, 2020

Συνεδρίασε η ΕΔΠ του προγράμματος LEADER/CLLD Νότιας Εύβοιας & Σκύρου

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11/05/2020 η συνεδρίαση της ΕΔΠ του προγράμματος LEADER/CLLD Νότιας Εύβοιας & Σκύρου της κοινοπραξίας των εταιριών “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ […]
Skip to content