Ανακοινώσεις

July 27, 2021

Έγκριση επιπλέον υπερδέσμευσης ποσού 922.750,00€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα για το Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ενέκρινε την πρόσθετη υπερδέσμευση ποσού 922.750,00€ για την χρηματοδότηση των 4 επιλαχόντων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του […]
April 7, 2021

Υλοποίηση ιδιωτικών έργων, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» – Οδηγίες και έντυπα δικαιούχων (update ΙΙ)

Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2 ΩΞ4Ξ4653ΠΓ-Ω33_ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΥΠΟΜ 19.2 ΚΑΙ 19.4 Οδηγίες και έντυπα υποβολής αιτήματος πληρωμής δικαιούχων. Ε_1.4_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ […]
March 12, 2021

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου (Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα)

Η Κοινοπραξία των εταιριών “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α ”  ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο […]
March 3, 2021

Στο προσεχές διάστημα η πρόσκληση για το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» Ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» , Μέτρο 8.3.3: Άρ.63 του καν 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης».

Η Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την προσεχή δημοσίευση πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα […]
February 15, 2021

Ένταξη 31 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου της Κ/Ξ “Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ”, συνολικού προϋπολογισμού 6.673.610,96 ευρώ.

Σε συνέχεια της απόφασης ένταξης και της 1ης τροποποίησης αυτής  από τον  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, εντάχθηκαν 31 επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER […]
December 24, 2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.4.3 & 19.2.4.5 ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ

Η ΟΤΔ «Κ/Ξ CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου» ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και δειγματοληπτικού ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της […]
December 16, 2020

Διενέργεια συνοπτικής διαδικασίας για σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών του έργου “Υλοποίηση Δράσεων & Εφαρμογή Προγράμματος Εμψύχωσης-Ευαισθητοποίησης & Πληροφόρησης του Πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης & Προβολής του LEADER/CLLD 2014-2020 της ΟΤΔ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΟΑΣΕ Α.Ε.”, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4

Διενέργεια συνοπτικής διαδικασίας για σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών του έργου Υλοποίηση Δράσεων & Εφαρμογή Προγράμματος Εμψύχωσης-Ευαισθητοποίησης & Πληροφόρησης του Πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης & Προβολής του Τοπικού […]
Skip to content