Ανακοινώσεις

July 31, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
July 31, 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)_ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Σε συνέχεια αιτημάτων πληρωμής για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER , οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, […]
July 6, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
July 6, 2023

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΥΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ…Για καλλιτέχνες και εικαστικούς δημιουργούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΥΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ…Για καλλιτέχνες και εικαστικούς δημιουργούς ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ […]
July 5, 2023

Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Νήσων Περίπλους» _ Πρόσκληση για συμμετοχή σε τοπικό θεματικό εργαστήριό με τίτλο: «ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ»

    Η Η Κοινοπραξία των Εταιριών Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΕΕ ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), υλοποιεί το Τοπικό Πρόγραμμα […]
June 8, 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
May 17, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)_LA041-0468052

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
May 8, 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)_LA041-0468913 & LA041-0444203

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οι οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
Skip to content