Ανακοινώσεις

October 12, 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κοινοπραξία Αναπτυξιακή Ευβοίας & ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΟΤΔ/ΕΦ CLLD/LEADER Νότιας Ευβοίας και Σκύρου  στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας “Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία” (τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας) διοργανώνει διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου 2023 στο λιμάνι του Μαρμαρίου οι […]
September 28, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
September 28, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
September 28, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
September 22, 2023

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ _ ΕΠΑΛΘ _ CLLD LEADER Ν ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΣ

ΚΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ_ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 _ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α Κωδικός Ο.Π.Σ. Τύπος Αιτήματος Επιλέξιμο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Ημερ/νία Εντολής […]
September 22, 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτημάτων πληρωμής για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο αυτών. Ειδικότερα, […]
August 29, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
August 11, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ 01.3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

H Κ/Ξ “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ” ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για μία (1) θέση ΠΕ […]
Skip to content