Ανακοινώσεις

December 19, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
December 15, 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτημάτων πληρωμής για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο αυτών. Ειδικότερα, […]
December 12, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
December 8, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
November 15, 2023

«Απόφαση 1ης Έγκρισης Τροποποίησης του Τοπικού Προγράμματος του ΠΑΑ 2014-2020 της ΟΤΔ Κοινοπραξία των εταιριών «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΕ ΟΤΑ».

Εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών η 1η Τροποποίηση του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ «Κοινοπραξία των εταιριών «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ […]
November 15, 2023

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ _ ΕΠΑΛΘ _ CLLD LEADER Ν ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΣ

ΚΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ_ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 _ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α Κωδικός Ο.Π.Σ. Τύπος Αιτήματος Επιλέξιμο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Ημερ/νία Εντολής […]
October 26, 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΟΕΕ)

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε […]
Skip to content