Ανακοινώσεις

March 28, 2023

Προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΕ ΣΤΥΡΕΩΝ»_ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Εγκρίθηκε από την ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αριθμ. 730/15.03.2023 Απόφαση Προέγκρισης διακήρυξης του 1ου υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΕ ΣΤΥΡΕΩΝ», της […]
March 28, 2023

Προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ)» _ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Εγκρίθηκε από την ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αριθμ. 520/28.02.2023 Απόφαση Προέγκρισης διακήρυξης του 1ου υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ)”», της Πράξης […]
March 2, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ 03.2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ή ΤΕ

H Κ/Ξ “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ” ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για μία (1) θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ […]
February 14, 2023

14.02.2023_Ενημέρωση_Πρόοδος πληρωμών δικαιούχων στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 για το ΠΑΑ 2014 – 2020_ CLLD/LEADER Ν Εύβοιας & Σκύρου

Έπειτα της τροποποίησης του συστήματος πληρωμών από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ , οι πληρωμές των δικαιούχων  για το υπομέτρο 19.2 στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 […]
February 7, 2023

Προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΡΟΚΟΣ”»_ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Εγκρίθηκε από την ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αριθμ. 310/03.02.2023 Απόφαση Προέγκρισης διακήρυξης του 1ου υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ […]
January 25, 2023

Εγκύκλιος ενημέρωσης και δημοσιότητας _ ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας – Οδηγίες και υποδείγματα σχετικά με τις ενέργειες δημοσιότητας των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 […]
January 12, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ 03.2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ή ΤΕ

H Κ/Ξ “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ” ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για μία (1) θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ […]
November 30, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η Κ/Ξ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε & ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 13:00 για […]
Skip to content