Ανακοινώσεις

February 12, 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης «παροχή νομικών υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας και Σκύρος για τρία (3) έτη.»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης  «παροχή νομικών υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας και Σκύρος για τρία (3) έτη.» Για περισσότερες […]
Skip to content