Ανακοινώσεις

July 1, 2022

Έναρξη συστήματος πληρωμών για το CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου _ Υπομέτρο 19.2.

  Έπειτα της οριστικοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου ΥΑ 1337/04.05.2022 νέο πλαίσιο 19.2., της έκδοσης νέας εγκυκλίου (αριθμ. 30760/13-05-2022) σχετική με την διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου […]
March 17, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

H Κ/Ξ “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ” ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για δύο (2) θέσεις ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ […]
January 20, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΠΕ ή ΤΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΜΕ_08.1

H Κ/Ξ “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ” ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με Μηχανικό  διάρκειας έως 31/12/2022 […]
January 4, 2022

Υλοποίηση ιδιωτικών έργων, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» – Οδηγίες και έντυπα δικαιούχων (update ΙV) _04.01.2022

Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2 ΩΞ4Ξ4653ΠΓ-Ω33_ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΥΠΟΜ 19.2 ΚΑΙ 19.4 Οδηγίες και έντυπα υποβολής αιτήματος πληρωμής δικαιούχων. Ε_1.4_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ […]
December 3, 2021

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 , ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ _ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 2015/19-11-2021 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης ιδιωτικού χαρακτήρα, μπορεί να τροποποιηθεί, «καθώς η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, […]
November 24, 2021

Ένταξη 3 επιπλέον ιδιωτικών έργων στο υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου

Δυνάμει της υπ αριθμ 2665/23.11.2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  εντάσσονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα για […]
November 18, 2021

Υλοποίηση ιδιωτικών έργων, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» – Οδηγίες και έντυπα δικαιούχων (update ΙΙI)

Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2 ΩΞ4Ξ4653ΠΓ-Ω33_ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΥΠΟΜ 19.2 ΚΑΙ 19.4 Οδηγίες και έντυπα υποβολής αιτήματος πληρωμής δικαιούχων. Ε_1.4_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ […]
October 25, 2021

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» H ΟΠΟΙΑ […]
Skip to content